Đo áo dài cần thực hiện đúng trình tự các bước:

1. Đo dài áo: Đo từ vai sát chân cổ hạ thước dây xuống, muốn dài bao nhiêu tùy ý. Lưu ý nhớ mang guốc cao gót khi đo áo dài.

2. Đo dài tay: Đo từ xương ót sau cổ xuôi theo vai thẳng xuống qua mắt cá tay 2 phân.

3. Đo vòng nách: Đo sát quanh vòng nách.

4. Đo bắp tay: Đo quanh bắp tay chỗ lớn nhất.

5. Đo khủy tay: Đo vòng quanh khủy tay chỗ lớn nhất.

6. Đo vòng ngực: Đo quanh vòng ngực chỗ lớn nhất. Lưu ý: khi đo nên mặc áo ngực loại để mặc với áo dài.

7. Đo hạ ngực: Đo từ vai sát chân cổ xuống đầu ngực.

8. Đo ngang ngực: Đo từ đỉnh đầu ngực bên này sang đỉnh đầu ngực bên kia.

9. Đo vòng eo trên: Đo quanh vòng eo chỗ nhỏ nhất.

10. Đo hạ eo: Đo từ xương ót đến đốt xương cuối cùng chỗ đo vòng eo trên.

11. Đo hạ eo trước: Đo từ chân cổ đến eo trước

12. Đo vòng cổ: Đo quanh cổ, hai dầu thước dây giao nhau tại chỗ lõm ức cổ.

13. Đo dài quần: Đo từ eo lưng quần xuống chân gót giày. Lưu ý nếu thích mặc quần lưng xệ phải nói trước với người đo.

14. Đo vòng mông: Đo vòng quanh mông chỗ lớn nhất.

15. Đo vai: Đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia. Nếu may cổ thuyền muốn rộng cổ bao nhiêu thì cứ cho thước ra bấy nhiêu.

16. Đo vòng đầu: Nếu làm khăn đóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *